Publication certificate of published paper will be issue on the request of author

View Detail:- IJMR Publish Peer-Reviewed Journals and it is valid as per UGC regulation.      Print and Online

VOLUME 7,ISSUE 1,Jan-July2015

Particular

Author Names : Dr. G. Nirmala*, S. Prabavathi** *Principal, Research Advisor & Convenor (Mathematics), Govt. Arts College, Melur, Madurai-625203,TamilNadu ** Research Scholar, Dept. of Mathematics, K.N. Govt. Arts College,Thanjavur-613007, Tamil Nadu, India. Erkeklerin güzellik konusunda her zaman a?z?n?n suyunun ad?yaman escort akmas? normal bir durum olarak görünse de; çabuk s?k?l?rlar. Çünkü ço?u güzel ve su gibi olan bayanlar?n ço?u sohbet ve muhabbetten uzak, egosu yüksek ve bo? beyinlerden olu?ur. Bunu fark eden erkekler ise; samimi,cana yak?n ve erkekleri mutlu edecek tarzda bir bayana yönelirler. ??te bu anlamda devreye ben giriyorum ve size fazlas?yla yeterli olaca??ma inan?yorum. Çünkü ben erkeklerin sex hikayeleri de?imiyle çok güzel bir bayan olsam da buna uygun egolu biri de?il aksine güler yüzlü, sohbet etmeyi seven ve cinsel anlamda da vah?i bir bayana dönü?en bir escort bayan?m. Bu mesle?e ba?lama sebebim tamamen erkeklerle birlikte olma arzumu y?llard?r yenemeyerek en sonunda en çok istedi?im i?i yapmaya eski?ehir escort karar verdim. Böylelikle her gü farkl? erkek vücutlar? tan?yorum ve bu yüzden onlarla birlikte olman?n verdi?i hazz?n avantajlar?n? kullan?yorum. Ben her zevk ald???mda daha da güzelle?ti?imi dü?ünüyorum. S?n?rs?z bir hizmeti vermi? oldu?u avantajlar? kullanan erkekleri beni bu anlamda resmen sömürüyorlar diyebilirim. Ama bu durum beni yormuyor aksine daha da zevk ald???m? aç?k sözlülükle söyleyebilirim. Bugüne kadar ya?amak isteyip bir kayseri escort türlü ya?ayamad???n?z her ne varsa benimle birlikte son bulaca??n? dü?ünüyorsan?z daha fazla zevkten mahrum kalmayarak hemen benden randevu alabilirsiniz. Sizde benimle birlikte olarak hayat?n ne kadar güzel ve mutluluk verici yönlerini ke?fedebilirsiniz.

Author Names : Appiah Sampson Takyi1, Isaac Kwame Dontwi2 and Newton A. Amegbey3 1Mathematics Department, UMaT, Tarkwa, Ghana (corresponding email: stappiah1914@gmail.com) 2Professor of Mathematics, Mathematics Department, KNUST, Kumasi, Ghana 3 Professor/Dean of Faculty of Engineering, UMaT, Tarkwa, Ghana

Author Names : .

Author Names : Ajith S. Kurup Research & Development Centre, Bharathiyar University, Coimbatore-641 046 Mathews M. George Research Supervisor, Department of Mathematics, B.A.M College, Thuruthicad, Pathanamthitta , Kerala, INDIA

Author Names : K.Bageerathi , Department of Mathematics, Aditanar College of Arts and Science, Tiruchendur -628215

Author Names : SCOPE AND LIMITATION OF THEORY OF PROBABILITY

Author Names : Rozaline Gajendra Maharana Assistant Professor, Science and Humanity Department, Vadodara institute of Engineering, Kotambi, Vadodara

0

Author Names : Shankar lal Departmnt of Mathematics HNB Garhwal University SRT Campus, Badshahi Thaul Tehri Garhwal, Uttarakhand (INDIA)

Author Names : Dr. S. S. Shrivastava Department of Mathematics Pt. S. N. Shukla, Govt. P. G. College, Shahdol (M.P.)

Author Names : Neelam Kumari1 and Vinod Kaliraman2 Department of Mathematics, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa-125055, India.

Author Names : M.Shravani, Mathematics, Osmania University, Telangana, Hyderabad, India Dr. B. Krishna Reddy Mathematics, Osmania University, Telangana, Hyderabad, India

Author Names : RAM SWAROOP, DEAPARTMENT OF MATHEMATICS, NIMS UNIVERSITY,JAIPUR,RAJASTHAN.